FRIHOST FORUMS SEARCH FAQ TOS BLOGS COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!

Visi dan Misi
VISI

SMK Tinggi Bukit Mertajam sebagai sekolah premier gemilang di Malaysia pada tahun 2010.

MISI
1. Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berketrampilan melalui penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai berteraskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).
2. Membentuk murid supaya pintar, cerdas dan cergas melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
3. Memperoleh kecemerlangan dalam peperiksaan PMR, SPM danSTPM.
4. Memperoleh kecemerlangan dalam semua aktiviti dan pertandingan kokurikulum.
5. Mewujudkan budaya kualiti, iklim pengurusan yang berkesan dan kerjasama erat dengan pihak luar.

MOTO
Accomplish Or Do Not Begin
Menyempurnakan atau jangan memulakan0 blog comments below
FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.