FRIHOST FORUMS SEARCH FAQ TOS BLOGS COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!

Move database to different SQL server
Move database to different SQL serverNS: 6.0.6074 (SP3 + R11) database (Altiris, Altiris_Incidents)
Upgrade to latest CMS patch level -> 24. Toepassen Hotfixes en NS rollup
(Disable all automation tasks -> niet gedaan)
stop alle altiris services
move databases
H:\Mijn documenten\Altiris\CMS 6\documentation\CMS 6\SQL How to move an existing altiris database from one SQL server to a new SQL server.docx
H:\Mijn documenten\Altiris\CMS 6\documentation\CMS 6\SQL How to move an existing altiris database from one SQL server to a new SQL server 2005.docx
Zorg wel dat na de database import al je database users opnieuw goed staan ! Ook de database owner nakijken !
OPLETTEN: De job http://localhost/Altiris/NS/install/nssetup.aspx uitvoeren, deze kan wel een kwartiertje in beslag nemen
Wijzigen PowerVNC database instellingen
Nadat NS weer is opgestart
configuration; server settings; notification server settings; advanced settings: enable notification server processing
Resume NS activity
Configuration; server settings; notification server settings; incident settings; test connection en apply
deze zorgt ervoor dat de volgende error weg gaat
<event date='Jul 13 15:33:59' severity='1' hostName='HALT1' source='Altiris.AlertManager.SqlHelper' module='AltirisNativeHelper.dll' process='w3wp.exe' pid='2876' thread='3976' tickCount='6553453' >
<![CDATA[Cannot open database requested in login 'Altiris_Incidents'. Login fails.
Login failed for user 'HAVEN\xx_altiris'. sp_getnextqueuedjob]]></event>
In het oog houden van de log files en best dag nadien de server eens herstarten

DS: 6.9 Build 365 database (eXpress)
H:\Mijn documenten\Altiris\CMS 6\documentation\CMS 6\SQL How to move a deployment server sql database from one sql server to another.docx
Check DS server settings
D:\Altiris\eXpress\Deployment Server\default.cfg
SQLDatabaseName=HSQ3 -> SQL1
Stop alle altiris services
Move the database
Stop the "Altiris Deployment Server DB Management" service.
Run Enterprise Administrator for SQL, connect to the server where the eXpress database is.
Take the eXpress database offline, detach the database from the server, and physically copy
the eXpress database and log (eXpress.MDF and eXpress_log.LDF) to the new SQL destination server.
With Enterprise Administrator, attach the database to the new server and bring the database online.
Go to the Altiris server (where the database was), in Control Panel run the "Altiris Express Deployment Server Console" choose Option then Authentication, check for SQL authentication server account, and give the username and password for the account.
Wij gebruiken NT Authentication (user xx_altiris)
With a text editor, open the file D:\Altiris\eXpress\Deployment Server\default.cfg and make changes to the following line items:
SQLDatabaseName= <new SQL server name> HSQ3 -> ...
ServerIPAddress= <new SQL server's IP address> Staat bij ons op het adres van HALT1 ???
Note: The previous step is usually only necessary for doing upgrades and so on, but can also help prevent problems wherein the DB Manager still connects to the previous SQL server instead of the new on.
Restart the "Altiris Deployment Server DB Management" service.
On the Altiris server, run the "Deployment server console." The server should start using the database you moved to the new SQL server.
The account username and password in Altiris config must match the one used on the SQL server.
On the Altiris server after the database is moved, it is also possible to start the "Data Sources (ODBC)" in Control Panel > Administrative Tools. Choose System DSN, check for Altiris eXpress database, perform a Configure, and give the name of the new server where you put the database.
Wijzig ODBC settings; System DSN: Altiris eXpress Database; server: HSQ3 -> ....
Dit dien je OZWEL OP DE SERVER als op alle clients uit te voeren waar er een DS console moet draaien
Manueel aanpassen van deze setting op de client
Zorg wel dat na de database import al je database users opnieuw goed staan ! Ook de database owner nakijken !
Wijzigen script voor installatie DS console
\\halt1\express\Depot\Altiris ODBC System DSN for DS console\1\install.vbs
HSQ3 -> SQL1\I1
Wijzig scripts voor backup DS database
D:\Altiris\eXpress\Deployment Server\JobsMigr\Altiris_ExportDSJobs.bat: HSQ3 -> SQL1\I1
Testen
DS console server
DS console clients
Deploy image job on client
Deploy software job on client
Backup jobs
run D:\Altiris\eXpress\Deployment Server\TechSup\Windows\dsinfo.exe
nakijken of database instellingen juist staan
open existing dsi file -> no0 blog comments below
FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.