FRIHOST • FORUMS • SEARCH • FAQ • TOS • BLOGS • COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!


11. Cumhurbaşkanı abdullah gül

mr.emre
abdullah gül 339 oyla 11. Cumhurbaşkanı seçildi.
BURAK_X
mr.emre wrote:
abdullah gül 339 oyla 11. Cumhurbaşkanı seçildi.
Ne diyeyim, vtana millete hayırlı olur İnşallah
hekimusta
Quote:
Yemin etti, Meclis'te teşekkür konuşması yaptı


11. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulu'nda ant içerek görevine resmen başladı. Gül, teşekkür konuşmasında görevde bulunacağı süre içerisinde bütün vatandaşları kucaklayacağını belirterek, ''Tarafsızlığımı titizlikle koruyacağım ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim'' dedi.


İlgili Haberler


Mazbatasını Toptan sundu

İşte Gül'ün konuşmasının tam metni

Kutlamaları saat 20:00'de kabul edecek


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''GÖrevde bulunacağım süre içerisinde hiçbir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağım. Tarafsızlığımı titizlikle koruyacağım ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Genel Kurulunda andiçmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasına, ''Ülkemiz demokrasisinin ne kadar olgunlaştığını hem kendimize hem de bütün dünyaya bir kez daha gösterme fırsatı bulduğumuz bir dönemden geçiyoruz'' diyerek başladı.

''BÜYÜK ATATÜRK'ÜN HEDEFİ, DAİMA AKLIMIZDA OLMALI''

Kısa bir süre önce bütün dünyanın takdirle izlediği bir genel seçim yapıldığını ve bugün de cumhurbaşkanı seçiminin en güzel biçimde tamamlandığını belirterek Gül, ''Beni ülkemizin 11. cumhurbaşkanı olarak seçen yüce heyetinize en içten şükran duygularımı sunuyorum'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti:

''Bizler Türk milleti olarak, nice büyük devletler kurmuş, cihanşümul imparatorluklara sahip olmuş bir milletin, şerefli bir tarihin mirasçılarıyız. Başta devletin değişik kademelerinde yer alanlar olmak üzere, hepimiz, ilelebet yaşatmaya kararlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmesi için elbirliğiyle çalışmalıyız. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Atatürk'ün koyduğu, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' hedefi daima aklımızda olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugünlere, varlığını ve gücünü pekiştirerek ulaşmış bulunuyor. Biz bu Cumhuriyeti kolay kurmadık, bugünlere zahmetsiz gelmedik. Aziz vatanımızın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulanmış olması, bunun kanıtıdır. Cumhuriyetimizi kuran kadronun, önce saldırgan güçlere karşı bir İstiklal Savaşı vermesi, ardından da ülkemizi çağdaş milletler topluluğunun saygın bir üyesi yapmak üzere olağanüstü çabalar göstermesi gerekti. O dönemde ne büyük fedakarlıklara katlanıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüce Meclis, o fedakar kadronun hepimize armağanıdır.''

''TARAFSIZLIĞIMI TİTİZLİKLE KORUYACAĞIM''

TBMM'nin milletin iradesiyle oluşan ve varlığıyla o iradeyi temsil eden, ülkemizin bugünü ve geleceğiyle ilgili bütün kararların alındığı yegane çatı olduğuna işaret eden Abdullah Gül, ''Yüksek katılımla gerçekleşen son genel seçimin oluşturduğu heyetiniz, milli iradeyi en geniş ve en güçlü bir biçimde temsil etmektedir. Demokrasimizin katılımcılık ve temsil özellikleri, bu seçimle daha da güçlenmiştir. Sizler gibi geniş temsil kabiliyetine sahip bir heyetin takdirlerine mazhar olmayı, kendim için büyük bir onur sayıyorum. Üstlendiğim şerefli görevin sorumluluğunu yerine getirirken, milletimizin siz değerli temsilcilerinin desteğine her zaman ihtiyaç duyacağım tabiidir'' diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve bugüne kadarki tüm cumhurbaşkanlarını saygıyla, ahirete intikal edenleri rahmetle andığını ve millet adına hepsine şükranlarını sunduğunu ifade eden Gül, ''Görevimin zorluğunun idrakindeyim. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli çalışmasını gözetir. Bunları yerine getirmek, bir anayasal gerekliliktir. Görevde bulunacağım süre içerisinde hiçbir ayırım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağım. Tarafsızlığımı titizlikle koruyacağım ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim'' dedi.

''LAİKLİK İLKESİNİN DEĞERİ...''

''Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızın değişmez hükümleriyle belirlenmiş bu nitelikler bir bütündür ve her biri hiç kuşkusuz Cumhuriyetimizin temel değerleridir. Bu ilkelerin hepsini, hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadan savunmak ve her fırsatta güçlendirmeye çalışmak azmi ve kararlılığı içinde olacağım'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden laiklik, bir hak ve özgürlükler sistemi olan demokrasi içerisinde farklı hayat tarzları için özgürleştirici bir model olduğu kadar, bir sosyal barış kuralıdır da... Yalnız bu kadar da değil; hemen her toplumda zaman zaman baş gösteren çatışma ve kavga unsurlarını daha baştan ortadan kaldırmanın en kestirme yolu da yine laiklik ilkesine bağlılıktır. İçinde yer aldığımız coğrafyaya özgü gerçekleri ve hassasiyetleri düşündüğümüzde, din ve vicdan özgürlüğünü de içinde barındıran laiklik ilkesinin değerini daha iyi kavramış oluruz.

Dikkatlerinizi çekmek istediğim önemli konuların en başında demokratik sisteme duyulması gereken güven geliyor. Vatandaşın yöneticilerini kendisinin seçtiği demokratik sistem, hukukun evrensel ilkelerine bağlı, hak arama yollarının açık olduğu, temel hak ve özgürlüklerin bireysel veya örgütlü olarak sonuna kadar kullanılabildiği bir yapıdır. Ülkelerin gelişmesi ve insanların mutluluğu için asgari şart, açık bir topluma dönüşmektir. Anayasamızda da yer alan, fikir ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, insanlarımızın onurlu bir hayat sürdürebilmelerinin de teminatıdır. Şiddeti beslemeyen her türlü fikrin serbestçe ve korkusuzca ifade edilebildiği bir açık toplum olma hedefinden asla sapmamalıyız. Çağdaş dünya, nicedir, özgürlüklerden korkmamayı öğrendi; bizler de özgürlüklerimize en hayati değerlerimiz olarak her durumda sahip çıkmalıyız.''

''ÇOĞULCULUKLA BESLENDİĞİ ORANDA...''

Günümüz dünyasında, farklı özelliklerin vurgulandığı, değişiklikten ve çeşitlilikten korkulmayan bir anlayışın daha fazla kabul görmeye başladığını dile getiren Gül, ''Bizi millet yapan değerler yerli yerinde ise anayasal düzenin temel ilkeleri yerleşmiş ve herkes tarafından gözetiliyor ise böyle bir ortamda, farklılık ve çeşitliliklerimiz bizim için zafiyet unsuru değil, aksine en büyük zenginliğimiz olacaktır. Bu gerçeği görebilirsek, birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi daha da sağlamlaştırabiliriz. Demokratik kültürümüz çoğulculukla beslendiği oranda, bizi biz yapan değerlere daha kolay sahip çıkabiliriz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

''Hepimizin bildiği gibi, devlet, insanların mutluluğunu, huzurunu, refahını, güvenini sağlamak için vardır. Bir tek vatandaşının dahi, din, dil ve etnik özellikleri yüzünden ya da ekonomik durumu nedeniyle kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını, horlandığını hissettiği bir ülke, çağdaş bir ülke olma vasfı taşıdığını iddia edemez.

Devlet görevinde, üzerine titrenmesi gereken en önemli nokta, insan odaklı bir hizmet anlayışının hakimiyeti olmalıdır. Asıl olan vatandaşın doğuşuyla kazandığı temel haklarıdır. Bu da devlet adına hareket eden, her kademeden bürokratların, her eğilimden siyasilerin, öncelikle vatandaşın hak ve hukukunu korumakla görevli olduklarının bilincinde bulunmalarını gerektirir.

Kadın-erkek eşitliğinin tam olarak sağlandığı, kadınlarımızın hayatın her alanına aktif olarak katılabildiği şartların gerçekleştirilmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bu amaca hizmet edecek her adımınıza destek olacağımı bilmenizi isterim.''

Vatandaşları devletine kopmaz bağlarla bağlayacak, demokratik sisteme sahip çıkma ihtiyacını artıracak, gurur ve onurunu takviye edecek olan unsurun, güçlü bir toplumsal güven duygusu olduğunu belirten Gül, toplumsal güveni sarsan hastalıkların başında yolsuzluk ve haksızlıkların geldiğini, yolsuzluk ve haksızlığın ortadan kaldırılmasının en etkili yönteminin ise kamu hayatında şeffaflığın sağlanması olduğunu ifade etti. Gül, ''Her vatandaş, ihtiyacı olan her bilgiye en kısa sürede erişebilmelidir. Bireylerin doğru bilgiye ulaşabilmesinin en kestirme yolu ise bağımsız, tarafsız ve sorumluluğunu müdrik bir medyanın varlığından geçer'' dedi.

Gül, şöyle devam etti:

''Çağdaş bir hukuk sistemine, şeffaflık ve istikrara sahip olması, Türkiye'nin gücüne güç katacak, dünyanın diğer ülkeleri gözündeki saygınlığını artıracaktır. Kendine güvenen bireylere ve güçlü bir toplum yapısına sahip olabilmek için, eğitimde, ekonomide, kamu görevlerinde, devlet imkanlarından yararlanmada, hemen her alanda, fırsat eşitliğinin bütün vatandaşlara sağlanması elzemdir.''

AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, hedefini doğru seçtiğini, o hedefe ulaşma yolunda şimdiye kadar büyük mesafeler kat ettiğini belirterek şunları söyledi:

''3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerine başladığımız Avrupa Birliği yolunda kararlı bir biçimde ve kendi irademizle yürümeye devam etmeliyiz. Avrupa Birliği üyeliği hedefi, siyasi ve ekonomik reformları daha ciddi bir kararlılıkla gerçekleştirmemiz, ülkemiz için gereklidir. Avrupa'daki siyasi konjonktür her zaman değişebilir. Bizim için önemli olan, çağdaş standartlara ulaşabilmek için gerekirse müzakere fasıllarını kendimiz açıp kapama iradesini gösterebilmemizdir. Reformlarını aksatmadan hayata geçirerek Avrupa Birliği ile her alanda uyum sağlamış bir Türkiye, zamanı geldiğinde, kendi tercihini kendisi yapacaktır. Reformlarımızı, başkaları istiyor diye değil, kendimiz, kendi halkımız için gerçekleştirmeliyiz. Kendini yenilemiş güçlü bir Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda önüne çıkartılacak engelleri aşması çok daha kolay olacağı gibi, zaman içerisinde o engellerin de fazla bir anlamı kalmayacaktır. Bunu başarmak bizim elimizdedir.''

''TÜRKİYE, ÇEVRESİNDE GÜVENLİ BİR ADA OLMALI''

Cumhuriyetin 100. yıldönümüne erişildiğinde, güçlü ve sarsılmaz demokratik kurumları, istikrara kavuşmuş dev ekonomik gücü, birbirine güvenen insanları ve farklılığı zenginlik sayan anlayışın kökleşmiş olduğu toplum yapısıyla, Türkiye'nin, dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağına inandığını ifade eden Gül, güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olan Türkiye'nin, bu özellikleriyle, hem kendi vatandaşlarını mutlu edeceğini, hem de bölgesine huzur ve istikrar getireceğini söyledi. Gül, ''Riskli bir coğrafyada yaşıyoruz; bu coğrafyada, Türkiye, çevresi ve dışarıdan bakanlar için tam anlamıyla güvenli bir ada olmalıdır'' dedi.

Gül, şöyle devam etti:

''Bunun için de bu hafta boyunca kutlayacağımız zaferlerimizi borçlu olduğumuz, dünyanın takdir ve gıptayla baktığı, bağımsızlığımızın sembolü, güçlü, modern ve etkili Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün yüksek tutulması, ulusal bekamızın kaçınılmaz gereğidir.

Asayiş ve huzurumuzun güvencesi olan fedakar emniyet güçlerimizi de yeni ortaya çıkan güvenliği bozucu eylemler karşısında daha da güçlendirmeliyiz. Unutmayalım; Vatandaşı rahat ve huzur içerisinde başını yastığa koymayan bir ülkenin kalkınması, refah düzeyini artırması mümkün değildir.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terörist eylemlere karşı etkili mücadelemiz, büyük bir kararlılıkla sürdürülecektir. Bu uğurda verdiğimiz şehitler, kaybettiğimiz vatan evlatları, hepimizin yüreğini dağlıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, ama devletimiz acıları dindirmek, ateşi söndürmek için vardır. Şehit aileleri ve yakınlarının, şehitlerimizin bizlere birer emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız.''

''YURTTA SULH, CİHANDA SULH''

''Yurtta sulh, cihanda sulh, bundan böyle de temel ilkemiz olmalıdır'' diyen Gül, ''Doğusu ve batısıyla, güneyi ve kuzeyiyle bütün ülkenin eşit şartlar içerisinde refahı paylaşması, huzur ve istikrarı yaygınlaştıracak, bireyler arasında kardeşlik duygularını pekiştirecek, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracaktır'' dedi.

Gül, şunları söyledi:

''Yakın ve uzak komşularımızla, karşılıklı güven ve saygıya dayalı onurlu bir işbirliği zemini oluşturmalıyız. Türk devletleri ve topluluklarıyla ilişkilerimizi tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum ve özel bir hassasiyetle takip edeceğim. Komşularımızla ilişkilerimizi her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla sürdürürken, dünyadaki gelişmelere de kayıtsız kalmadan, inisiyatifi her zaman elimizde tutacak aktif politikalar uygulamalıyız.''

''REKABET GÜCÜ OLAN, VERİMLİLİĞİ ESAS ALAN EKONOMİ...''

Cumhurbaşkanı Gül, herkesin, sosyal devlet anlayışının gereklerinin neler olduğunun, sosyal güvenlik sisteminin daha da yaygınlaştırılması ihtiyacının, sağlık alanında alınacak mesafeler bulunduğunun, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yeni atılımlar yapılması gerektiğinin farkında olduğunu belirterek, ''İstikrara kavuşmuş, uluslararası rekabet gücünü yakalamış ekonomimizin dengelerini bundan böyle de korumalıyız. İçe kapalı ekonomilerin, günümüz dünyasında ayakta kalma şansı yoktur; tam rekabetin kanalları, içeride ve dışarıda daima açık olmalıdır. İnsanımızın özlenen bir refah düzeyine kavuşmasının ve ülkemizin övünülecek bir noktaya taşınmasının en önemli unsuru, rekabet gücü olan, etkinlik ve verimliliği esas alan bir ekonomidir'' diye konuştu.

Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

''Sözlerime son verirken, kararlılığımı bir kez daha en güçlü biçimde ifade etmek isterim. Bana tevdi ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirirken milletimizin ve onun iradesinin yansıdığı Yüce Meclisin desteğini her zaman ve her şartta arayacağım. Kapım herkese açık olacak. Aralarında ayırım gözetmeksizin, bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde olacağım.

Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin üzerine titreyeceğim. Şeffaflık içinde, tam bir tarafsızlıkla, bütün vatandaşlarımı kucaklayarak yoluma devam edeceğim. Gücüm yettiğince, vatandaşlarımın huzuru, ülkemin esenliği yolunda çaba sarf edeceğim. Kimsenin kimseyi ezmediği, keyfiliğin hüküm sürmediği, hak kullanımı açısından zayıfla güçlü arasında hiçbir fark bulunmayan, vatandaşın haklarının korunup kollandığı, içeride güçlü, dışarıda saygın bir Türkiye ideali için var gücümle çalışacağım.

Bu uğurda Allah beni mahcup etmesin. Asil milletimizi ve sizleri en derin saygı, sevgi ve minnet duygularıyla yeniden selamlıyorum.''

tufansaba
Modern irana hoşgeldiniz Cool
cavbela
laik ama sömürge bi ülke olmaktansa bağımsız ama islami rejimle yönetilen bi ülke olmak isterim. ama keşke iran olabilsek. .
mr.emre
cavbela wrote:
laik ama sömürge bi ülke olmaktansa bağımsız ama islami rejimle yönetilen bi ülke olmak isterim. ama keşke iran olabilsek. .


o zaman elveda özgürlük...

iranda.....

da vinci şifresi,
batı müziği,
batı modeli saç,
simyacı'yla tanınan paulo coelho'nun romanı 'zahir',
yabancı filmler,
azerbaycan Türkçesi,
cnn tv,
'ışıkları söndüreceğim' adlı kitap,
tesettür kurallarına uymamak,
jöle sürmek,
alkol,
rock&roll dinlemek, konseri vermek,
erkeklerin yüz kremi kullanması....

.... yasak...

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=iran+yasak
BURAK_X
mr.emre wrote:
cavbela wrote:
laik ama sömürge bi ülke olmaktansa bağımsız ama islami rejimle yönetilen bi ülke olmak isterim. ama keşke iran olabilsek. .


o zaman elveda özgürlük...

iranda.....

da vinci şifresi,
batı müziği,
batı modeli saç,
simyacı'yla tanınan paulo coelho'nun romanı 'zahir',
yabancı filmler,
azerbaycan Türkçesi,
cnn tv,
'ışıkları söndüreceğim' adlı kitap,
tesettür kurallarına uymamak,
jöle sürmek,
alkol,
rock&roll dinlemek, konseri vermek,
erkeklerin yüz kremi kullanması....

.... yasak...

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=iran+yasak

Eh, İran olmayı bende istemem ama İslami rejim de ilgimi çeker yani...
cavbela
düşünmenin yasak olduğu yerde

Quote:
da vinci şifresi,
batı müziği,
batı modeli saç,
simyacı'yla tanınan paulo coelho'nun romanı 'zahir',
yabancı filmler,
azerbaycan Türkçesi,
cnn tv,
'ışıkları söndüreceğim' adlı kitap,
tesettür kurallarına uymamak,
jöle sürmek,
alkol,
rock&roll dinlemek, konseri vermek,
erkeklerin yüz kremi kullanması....


nın serbest olmasının zaten bi manası yok. Ki sömürgeleştikçe onlarca hakkımızı kaybetmeye devam edeceğiz son 5 yıldada onlarca hakkımızı kaybettik zaten. ..
palavra
Gul un kendiside , hanimida yasaklardan ve yasakcilardan bir hayli cile cektiler.
bence kendi tecrubelerini de dusunup daha ozgurlukcu bir turkiye icin calisacaktir.
milletimize hayirli olsun.
BURAK_X
palavra wrote:

bence kendi tecrubelerini de dusunup daha ozgurlukcu bir Turkiye icin calisacaktir.
Bencede çalışacakdır
hekimusta
ne o yorum yapan yok mu????
bence vatana millete hayırlı olsun. nitekim bence hayırlı da olacaktır
BURAK_X
hekimusta wrote:
ne o yorum yapan yok mu????
bence vatana millete hayırlı olsun. nitekim bence hayırlı da olacaktır
Eh, 3 konu vardı, ikisi senden(1 tanesini yannışlıkla fazladan açmışsın sanırım), açtığının bi tanesi silinmiş, onda yorumlar vardı bi kaç tane. Eh, bencede hayırlı olacak gibi.
darkeagle
Görcez hayrı...
darkeagle
Çalışacakları kesin Laughing
selim06
başlıklar birleştirilmiştir...
darkeagle
selim06 wrote:
başlıklar birleştirilmiştir...


Okurken bir garip oldum keşke başlıklar birleştirildi diye başa yazsaydın...
geyikkutuphanesi
Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olması bu kadar kısa zamanda olmadı. Yıllardır bunun alt yapısı hazırlanıyordu. Ciddi bir emek ve çaba sonucunda başardıkları için saygı duyuyorum. Bu model bize yıllardır farkında olarak veya olmayarak işlendi. Cemaat dershanelerinden, üniversitelerine onlardan yurtlara, öğrenci evlerine kendi içinde hiyerarşik bir düzen ve kusursuz çalışıyor. Netice almaları neden sadece şimdi rahatsız ediyor ki.
oyundayiz
Hem yuksek oy alıp sonrada bu kadar istemeyen toplulugun öne cıkması bana garip geliyor.Uzlaşma yapıp birde şu memleketin sorunlarına hep birlikte el atalım diyecekleri bir gün olacak mı acaba merak ediyorum.
palavra


Cumhurbaskani son derece coskulu gecen bir dogu seyehati yapiyor.Insallah o bolgenin sorunlarini giderme adina faydali olur.
kriptontr
ılımlı islam devleti olma yolunda bi adım daha attık Very Happy yani hayırlı olsun
hekimusta
mr.emre wrote:
cavbela wrote:
laik ama sömürge bi ülke olmaktansa bağımsız ama islami rejimle yönetilen bi ülke olmak isterim. ama keşke iran olabilsek. .


o zaman elveda özgürlük...

iranda.....

da vinci şifresi,
batı müziği,
batı modeli saç,
simyacı'yla tanınan paulo coelho'nun romanı 'zahir',
yabancı filmler,
azerbaycan Türkçesi,
cnn tv,
'ışıkları söndüreceğim' adlı kitap,
tesettür kurallarına uymamak,
jöle sürmek,
alkol,
rock&roll dinlemek, konseri vermek,
erkeklerin yüz kremi kullanması....

.... yasak...

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=iran+yasak


bu yazdıkların hikaye, uydurma şeyler. iranda okuyan arkadaslarım var ve malesef Türkiyeden daha modernler
mr.emre
hekimusta wrote:

bu yazdıkların hikaye, uydurma şeyler. iranda okuyan arkadaslarım var ve malesef Türkiyeden daha modernler


Fıkra sitelerinde okumuyorum bunları. Google'de ilgili bağlantıyı verdim. Tıklamadıysan iran ve yasak kelimelerini yanyana yaz ve arattır. En son olarak google yasaklandı ama ertesi gün açıldı. Kapanmanın bir hata(!) dan kanaklandığı açıklandı.
TheMentor
kriptontr wrote:
ılımlı islam devleti olma yolunda bi adım daha attık Very Happy yani hayırlı olsun


boyle mantik disi bir dusunceyi nasil savunuyoruz anlamiyorum. ilimli islam devleti nedemektir?
ilimli ne demektir? amerikanin istedigi ilimli( ne ise artik o) islam rejimi degisen demokrasi ve geride kalan ozgurluklerimiz.

islam rejiminde buraya dusuncelerinizi yazdiginiz icin suclusunuzdur. ( gerci ulkemizdede dusuncelerini soyleyince devlet dusunce sucu sayip iceri atiyor ama)

islam rejiminde kendiniz gibi olmassiniz ( gerci ulkemizdede bazi gruplar kendini defa etmis turk insanii bir kaliba sokacagiz diye onlar tarafindan tartaklaniyoruz. )

islam rejimi nedir? ilimli islam nedir ? neye sahip olabiliyoruz? nelere sahip degiliz? neden ilimli islam devleti olmaya calisiyoruz ? amacimiz nedir? adam gibi laik devlet olsak islamla ne derdimiz olur ?

gercek laik bir devlet olsak dinin alt kimlik oldugunu goruruz. sen inanabilirsin ben inanmaya bilirim hatta ben inanirim sen inanmassin hristiyansindir musevisindir budistsindir. ne gerek var hepimiz ayni havayi solurken? ayni yerden yemek yerken ayni yerde egitim gorurken biz kardes degilmiyiz zaten??

ilimli islam a ne gerek var ??? sadece gercekten bir laik devlet olmayi basarlamaliyiz.

(islama karsi soyledigim bizi yok bende muslumanim elhamdullillah ama din alt kimliktir biz ise dinlere gore insanlari yargiliyoruz(her ne kadara bilinc altinda yapsakta) sonra dinle kafayi yiyip insanlari farkli farkli kulavarlarda gormeye basliyoruz.)

simdi lutfen biri bana ilimli islam devleti nasil olunur bi anlatirsa cok minnettar kalacagim

saygilarimla
guneyozturk
Artik cumhurbaskanimizida biz seçiyoruz. Merak ediyorum acaba ilk seçilen kim olacak Very Happy
palavra
guneyozturk wrote:
Artik cumhurbaskanimizida biz seçiyoruz. Merak ediyorum acaba ilk seçilen kim olacak Very Happy

secilmek icin once aday olmak lazim
bes yil bekleyip
adaylari gorelim netice az biraz belli olur.
guneyozturk
palavra wrote:
guneyozturk wrote:
Artik cumhurbaskanimizida biz seçiyoruz. Merak ediyorum acaba ilk seçilen kim olacak Very Happy

secilmek icin once aday olmak lazim
bes yil bekleyip
adaylari gorelim netice az biraz belli olur.

Gerçi bu kalıptan daha çıkamadık bir kaç dışarıdan doğrudan katılacak uyanıklar hariç diğer kişiler yine temkinli yaklaşacaklar olaya. yani yine partilerin belirlediği ya da meclisten diyim cumhurbaşkanı adayları çıkacak aşırı derecede.
Aday her kim olursa olsun ben malesef ki halkımızın bu kararı en iyi şekilde verecek kadar bu konularda bilgili olduğunu sanmıyorum.
Yani bi seçmenlere bakarsak kaçı inceliyipte şu şudur şundan veririm ben bu kişiye oyumu diyor ki. Artı halkımızın büyük zaafı olan acıma duygusu ya da duygu sömürüsü yapılarak hassas konularda gereğinden fazla halkçı gözükerek yapılan kandırmalar sayesinde bu karar aşırı çarpık bile çıkabilir.
Ancak dikkat edelim çarpık çıkacak kararla başa gelen kişi bizim Cumhurbaşkanımız olacak. Bugün kadınlar eziliyoo bir de kadın cumhurbaşkanımız olsun türk kadını nerede propagandasıyla bile bir çok kişi oyunu alabilecek sözde halk kadını destekçisi fransız özentisi bir insan (kokoş Very Happy) bile başa gelebilir.
maeglin20
Peki seçilmek için gerekenler hala aynı mı ?
guneyozturk
Sanırım kurallar aynı kalacak. O kadarda değiştirmezler herhalde.
xfire
cumhuriyet en iyi yonetim sekli..tersini idda edenler?
guneyozturk
bencede en hızlı araba ferraridir ama ben araba kullanamıyorum yawww Very Happy
BURAK_X
guneyozturk wrote:
bencede en hızlı araba ferraridir ama ben araba kullanamıyorum yawww Very Happy
ne alaka şimdi?
darkeagle
BURAK_X wrote:
guneyozturk wrote:
bencede en hızlı araba ferraridir ama ben araba kullanamıyorum yawww Very Happy
ne alaka şimdi?


Ayrıyeten en hızlı araba Ferrari değildir...
guneyozturk
arkadaşım demişsin ya en iyi yonetim biçimidir die. olabilir ancak türk halkı malesef ki o denli bilinçli değil bu rejim için. elbette cumhuriyet en iyisi ancak baksana bi sence başa gelen hangi hükümet gerçekten yeterince iyi oldu. Hem bi bak şole oy kullananların buyuk çoğunluğu araştırmadan kim neden aday olmuş bilmeden veriyor. Çoğuna oy verdiğin partinin bu bölge adayı kim ne iş yapar desen bilmez. İşte bu yüzden dedim en iyi yönetim biçim olabilir ancak biz bunu kullanamıyoruz yani kullanabilecek gayreti göstermiyoruz.
Related topics
tck 301. madde
Cumhurbaşkanı Adayımız
SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEDİ
cankaya sofralari
Gül, manevi evlat alıyor
Yargıtay'dan türban serbestliğine sert tepki
Edebiyatcilar Cankayada
afrika
uc maymun
cengiz aytmatov
avni anil
Milliler tarih yazdı
history of my state
İsrail yardım gemilerini vurdu!
Reply to topic    Frihost Forum Index -> Language Forums -> Turkish

FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.