FRIHOST FORUMS SEARCH FAQ TOS BLOGS COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!


Komen we ooit nog van Terrorisme af?


stopt terrorisme ooit?
vast wel een keer, maar dat duurt nog heel lang
100%
 100%  [ 2 ]
binnen 20 jaar zijn we er vanaf, met dank aan de regels die ons het leven nu bemoelijken
0%
 0%  [ 0 ]
binnen 20 jaar zijn we er vanaf, omdat de terroristen geen dingen meer hebben om over te zeuren
0%
 0%  [ 0 ]
Total Votes : 2

atleetalie
We zitten al een paar jaar midden in het debat: we moeten wat aan terrorisme doen, maar wat?
Denken jullie dat de maatregelen helpen, en niet aleen de fatsoenlijke burgers de dupe worden? Zullen we ooit nog van de dreiging af raken, zal de wereld ooit in vrede leven?
Bondings
Terrorisme komt vooral voor bij een combinatie van een instabiel regime gecombineerd met een hoog percentage aan jongeren. Met wat haat, indoctrinatie en geld resulteert dit in terrorisme.

Haat en indoctrinatie zijn nodig om iemand tot zulke daden aan te zetten.

Terroristen zijn ook meestal rijker en meer opgeleid dan gemiddeld en geld is nodig voor logistiek en materiaal.

Met een stabiel regime bedoel ik een westerse democratie of een strenge dictatuur (Irak onder Saddam, China). Met een onstabiel regime bedoel ik landen zoals Irak, Afghanistan en vele landen in Afrika onder de Sahara.

Een hoog percentage aan jongeren komt vooral voor onder moslims, in de Arabische landen en semi-getto's in Europa (aka Parijse voorsteden). Afrika onder de Sahara heeft/had ook veel jongeren, maar dat wordt gereduceerd door Aids en oorlogen.

Het huidige Irak en Palestina hebben beiden een hoog percentage aan jongeren en hun regime is zeer onstabiel en heeft weinig grip op het land. Dit verklaart waarom er daar veel terrorisme is.

Dus om het grootste gedeelte van terrorisme te voorkomen zijn stabiele structuren nodig en een kleinere percentage jongeren (wat meestal door een hoge welvaart kan bewerkstelligd worden). Strenge dictaturen als regime zijn wel tijdelijk goede remedies, maar op termijn instabiel (als de dictator overlijdt of bij revoluties) en niet echt humanitair aanvaardbaar.

Door globalisatie worden meer en meer landen welvarender en is er ook een tendens naar stabiele democratie. Dit zal dus uiteindelijk het grootste gedeelte van terrorisme stoppen. Maar dat is een werk van lange adem en niet voor morgen en waarschijnlijk ook niet voor 2050.

Trouwens, aan terrorisme wordt veel te veel belang gehecht. Het zorgt voor heel weinig doden in vergelijking met natuurlijke doodsoorzaken die gemakkelijk te voorkomen zijn. Ik doel op hongersnood en ziekten in Afrika die voor een klein deel van het geld dat aan oorlog/terrorismebestreiding wordt gespendeerd, grotendeels kunnen vermeden worden.
Bengt
Zijn we er al ooit vanaf geweest, vraag ik me dan af. Terrorisme (wat uiteindelijk deel uitmaakt van oorlog) is van alle tijden denk ik, of toch in zekere mate.
studsstudio
Terrorisme, rebellie. Dat zal altijd blijven bestaan. Mensen zullen het altijd oneens zijn met elkaar. Identiteit ontleen je niet aan uniformiteit, maar aan diversiteit: verschillen moeten er zijn! Deze verschillen zullen altijd radicale uitersten bevatten die deze verschillen in stand houden. En uit dat radicalisme/ fundamentalisme kan en zal terrorisme en guerilla ontstaan.
Een supermacht met teveel macht werkt dit in de hand. Macht gaat altijd ten koste van onderdrukking van anderen (of deze voelen dat zo). Dit is weer een identiteitskwestie..

Ik vind het stom dat deze poll zo eenzijdig is. Bij mij is het: nee
rvec
zolang mensen het ergens niet mee eens zijn en het gevoel hebben dat praten niks oplost zal er terrorisme bestaan. Dat kan zijn omdat er niet naar ze wordt geluisterd of omdat ze zo'n kleine minderheid zijn dat hun stem niet gehoord wordt.
Related topics
Voetbal!
De Saga van Oberon
runescape
Formule 1
Breezahs
De Da Vinci Code ('t boek)
Verbod op boerka. Wat is jouwn mening?
Saddam...
hoe zie je god?
scrollbar
Scholierenstakingen
Bouwen!!! wat je nog niet wist
Voetballer Francois Sterchele overleden
Texanen willen leraars wapens laten dragen
Reply to topic    Frihost Forum Index -> Dutch -> Actualiteit

FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.