FRIHOST • FORUMS • SEARCH • FAQ • TOS • BLOGS • COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!


Kus gribi hakkinda aciklama

loserk
Quote:
GİRİŞ
Influenza virüsleri klasik olarak grip etkenleridir. Influenza
virüsünün A, B, C olmak üzere 3 değişik antijenik tipleri mevcuttur.
A tipi en önemli ve en sık rastlanan Influenza virüsüdür. Influenza
A insanlarda,kuşlarda, domuzlarda, atlarda, deniz ayılarında,
balinalarda ve başka hayvanlarda enfeksiyona neden olurken
genellikle vahşi kuşlarda enfeksiyona neden olmaz.B ve C antijenik
tip influenza virüsleri ise sadece insanlarda enfeksiyona yol
açarlar.

Kuşları enfekte eden A tipi influenza virüslerine avian
influenza virüsleri denmektedir. Tüm kuş türleri enfeksiyona
duyarlıdır. Ancak evcil kümes hayvanlarında hızlı yayılan salgınlara
neden olmaktadır. Vahşi kuşlar enfeksiyon etkenini bağırsak
sisteminde taşımalarına rağmen genellikle hastalık belirtisi
göstermezler. Hastalığın kıtalar arasında yayılmasında rol
oynamaktadırlar.

Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi
olarak da bilinir. Hastalık kuşlarda iki farklı formda görülür. Orta
şiddette hastalığa neden olan formunda yumurta üretiminde azalma ve
tüylerde kabarma ve dökülme görülürken, yüksek derecede patojenite
(hastalandırıcılık etkisi) gösteren formunda ise hasta hayvanlar
arasında son derece hızlı bir yayılım görülmektedir. Ölüm oranı %100
civarındadır. Bu tip hastalık ilk olarak 1878 yılında İtalya'da
tanımlanmıştır.

Hastalandırıcılık etkisine göre değişmekle birlikte, yüzey
proteinlerindeki faklılıklar nedeniyle kanatlı hayvan türlerinden
izole edilen bir çok serotip bulunmaktadır. Influenza A virüslerinde
bilinen 16 farklı Hemaglutinin (HA) ve 9 farklı Neurominidase (NA)
tipinin varlığı söz konusudur. HA ve NA proteinlerin bir çok farklı
kombinasyonlarda bir araya gelmesiyle bu serotipler oluşmaktadır.
Bilinen bütün yüksek patojenite özelliğine sahip salgınların
influenza A virüsünün H5 ve H7 tiplerinden kaynaklandığı
bildirilmektedir. Bu alt gruplardan hepsi kuşlarda bulunurken
insanlarda sadece üç tip HA (H1,H2,H3) ve iki tip NA (N1,N2)
proteinlerini ihtiva eden virüslerle enfeksiyon oluşmaktadır. Ancak
virüsün yapısal değişiklikler sonucu diğer serotiplerinde insanda
enfeksiyon yapmaya uyumlu hale gelebilmesi mümkündür. Bunu
kanıtlayan ilk bulgular 1997 yılında bazı salgınların insanlar
arasında da görülmesiyle elde edilmiştir. 1997 de Hongkong'da 18
H5N1 vakası görülmüş altısı ölmüştür. 1999 yılında H9N2 iki hastada
görülmüş ancak ölüm olmamıştır. 2003 yılında Hollanda'da tavuk
çiftliği çalışanlarında 80 H7N7 vakası görülmüş, bir vaka ölmüştür.

BULAŞMA YOLLARI VE GÖRÜLME SIKLIĞI

a. Kuşlarda

Hasta kuşlarda; virüs tükürükte, burun akıntısında ve dışkıda
bulunur. Virüsün en çok bulaşma şekli dışkının doğrudan veya
besinlerin kirlenmiş haliyle ağızdan alınması (fekal-oral) ile
olmaktadır.Virüsün hava yolu ile taşınması bir kaç kilometre ile
sınırlıdır.Ayrıca hastalık böcekler, kan emici sinekler ve
kemiriciler vasıtasıyla enfekte hayvanlardan duyarlı olan hayvanlara
mekanik olaraktan da bulaşabilir. Tavuktan yumurta yoluyla civcive
geçiş şeklindeki bulaşma hakkında kesin kanıt bulunmamakla birlikte,
hasta hayvanlardan elde edilen yumurtaların kabuklarında etkenin
varlığı gösterilmiştir. Kuluçka süresi birkaç saat ile 2-3 gün
arasında değişebilmektedir. Virüse ve kuş tipine göre değişen
şiddette hastalık belirtileri ortaya çıkar. Özellikle H5 ve H7
türleri geniş yayılımlı hastalığa neden olabilir ve tavuk, hindi
gibi evcil kuşlarda son derece ölümcüldür.

Son yapılan araştırmalar, virüsün esasen düşük derecede
hastalık yapıcı etkiye sahip olduğu, ancak kanatlı popülasyonu
arasındaki kısa süreli dolaşımı ile genetik değişime uğrayarak
yüksek derecede hastalandırıcılık etkisi kazandığı yönünde
şekillenmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 1983-1984 salgınında
H5N2 virüsü başlangıçta düşük bir ölüm hızına sahipken, altı ayda
yüksek bir patojenite kazanarak yaklaşık % 90'larda seyreden bir
ölüm hızına ulaşmıştır. Bu salgında, kontrol için ABD'de yaklaşık 65
milyon dolar değerindeki 17 milyon kanatlı hayvan itlaf edilmiştir.

İtalya'daki 1999-2001 H7N1 influenza A alt tip epidemisinde de
başlangıçta düşük patojenite gösteren virüs, 9 ay içinde genetik
değişime uğrayarak yüksek patojenite kazanmıştır. Bu salgında yine
13 milyon kanatlı hayvanın bir kısmı ölmüş, bir kısmı da itlaf
edilmiştir.

Asya kıtasında 8 ülkede (Kamboçya, Çin, Endonezya, Japonya,
Laos, Güney Kore, Tayland ve Vietnam) 2003 yılı sonu ile 2004 yılı
başlarında H5N1 influenza A epidemisi görülmüş, 100 milyondan fazla
kanatlı hayvan salgının kontrol edilebilmesi için itlaf edilmiştir.
Mart 2004'de salgının kontrol altına alındığı bildirilmesine rağmen
Haziran 2004'de halen H5N1 enfeksiyonu nedeniyle ölümlerin
görüldüğünü bildiren ülkeler olmuştur. Ağustos 2005 tarihinde Rusya
ve Kazakistan'da Ekim 2005 Romanya ve Türkiye'de hastalığın
görülmesi H5N1 nedenli salgının halen devam ettiğini göstermektedir.

b. İnsanlarda

Kuş Gribi virüslerinin kuşlar ve domuzlar dışındaki türlerde
hastalık yapmadığı düşünülürdü. Influenza virüsleri çok kolay
genetik değişikliğe uğrayabilmekte, bu sayede de daha önce insanda
enfeksiyona neden olmayan türler insanları hasta ederek kolaylıkla
insanlar arasında yayılabilmektedir. Az da olsa influenza A (H5N1)'
nın insandan insana bulaştığı salgınlar 1997' de Hong Kong' da ve
2003' te Hollanda' da görülmüştür.Vietnam'ın kuzeyinde 2004 yılı
Ocak ayında şiddetli solunum yolu enfeksiyonu ile seyreden bazı
vakalar görülmüş ve yapılan laboratuvar incelemelerinde etkenin
avian influenza A H5N1 olduğu belirlenmiştir.Fakat bu ikincil
vakalar bir bulaşma zincirine ya da geniş salgınlara yol açmamıştır.

Bu deneyim Kuş Gribi virüslerinin sınırlı bile olsa insandan
insana bulaştığını göstermiştir.Avian influenza virüsünün,
mutasyonla insanlara yönelik olarak da patojenite kazanabileceği ve
salgınlara yol açabileceği ifade edilen bilgiler arasındadır.
Hastalığın insanlara bulaşması, enfekte hayvanlara veya enfekte
hayvanların dışkı, burun salgıları vb. materyalleri
ilebulaşmışyüzeylere temas sonucu yada bu materyallerden havaya
karışan virüslerin solunması ile olabileceği belirtilmektedir.

Kuş Gribi insanda görüldüğünde tipik grip (Influenza) benzeri
semptomlar gösterir (ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kas ağrısı). Göz
enfeksiyonları, zatürre, akut solunum yetmezliği gibi şiddetli ve
hayatı tehdit eden kötü gelişmeler de görülebilir.

Avian influenzanın alt tiplerinden H5N1, hızlı bir şekilde
genetik değişime uğraması ve diğer türler için enfekte edici nitelik
kazanması nedeniyle daha ciddi görülmektedir. H5N1 yüksek
patojeniteli salgınların kaynağıdır. Aralık 2003 ortalarında Kore'de
ve diğer Asya ülkelerinde özellikle halk sağlığını tehdit eden etken
olmuştur. H5N1 alt tipi 1997 yılında insanları direkt enfekte etmiş
ve 2004 yılı Ocak Ayı'nda tekrar ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle H5N1
alt tipi insanlar için daha büyük bir tehdit unsuru olarak
görülmektedir. Bu yılın başlarında ABD' de görülen salgının etkeni
avian influenza A'nın H5N2 serotipi olarak belirlenmiş, ancak, bunun
Asya'da görülen serotiple bir bağlantısının olmadığı bildirilmiştir.

Tüm influenza virüsleri genetik değişime uğrayabilir. Avian
Influenza A virüsünün de genetiğinde değişme ihtimali bulunmaktadır.
Bu değişim gerçekleşirse insanlarda enfeksiyon yapabilir ve insandan
insana kolaylıkla yayılabilir. İnsanlarda bu virüse karşı bağışıklık
olmadığı düşünülürse bir pandeminin (kıtalar arası salgın) görülme
olasılığı vardır.

selim06=kusura bakma alıntıya çevirdim.
loserk
Quote:
TANI

Influenza tanısı için hızlı ve güvenilir test metotları
mevcuttur. Ülkemizde de gerek veteriner araştırma enstitüleri
gerekse Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Laboratuvarlarının lüzumu halinde gereken çalışmaları yapabilecek
alt yapıları bulunmaktadır.

TEDAVİ

Hastalığın tedavisi yoktur ve henüz Avian Influenza'ya karşı
aşı üretilememiştir. Araştırmacılar yakın zamanda H5N1 virüsüne
karşı aşının denenmesine başlanacağını ayrıca H9N2 virüsüne karşı
aşı çalışmalarının devam ettiğini bildirmektedirler.

İnsanlarda görülen Influenza A enfeksiyonlarında (Grip)
amantadine, rimantadine, oseltamivir ve zanamivir gibi antiviral
ilaçlar tedavide ve korunmada kullanılmaktadır.İnsan influenza
virüsüne karşı etkili olduğu gösterilmiş olan bu antiviral ajanlar
Kuş Gribi enfeksiyonlarını önlemede de kullanılabilir.Ancak 2004 ve
2005 yıllarında Asya kıtasında görülen H5N1 subtipinin neden olduğu
Kuş Gribi enfeksiyonlarında amantadine ve rimantadine kullanılmış
fakat etkisiz bulunmuştur. Oseltamivir ve zanamivir ile ilgili
yeterli bilgi edinilememiştir. Dolayısıyla günümüzde hastalıktan
korunmanın en etkili yolu koruyucu önlemlere azami dikkatle
sağlanabilmektedir.

KORUNMA VE KONTROL

Kanatlılarda Hastalığın Belirlenmesi Durumunda

Hastalık tespit edilen çiftliklerin karantinaya alınması ve
etkene bir maruziyetin söz konusu olduğu sürülerin itlafı ile
standart kontrol metotlarının uygulanması hastalığın yayılmasını
engellemek için gereklidir. Ülkemizde bu alandaki hizmetler Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Elde edilen bilgiler, hastalığın insanlardaki şeklinin,
özellikle hastalığın görüldüğü çiftliklerle alakalı olduğunu
gösterdiğinden, tavuk çiftliklerinde çalışanların korunma
önlemlerini uygulamaları (eldiven, maske, kişisel hijyen vb.)
sağlanmalı, bu kişiler hastalıkla ilgili olarak bilgilendirilmeli ve
bilinçlendirilmelidir.

Ayrıca, etkene bir maruziyetin söz konusu olması halinde,
hekime müracat edilerek antiviral ilâçlarla profilaksi yoluna
gidilmesi gerekebilir.

Uluslar Arası Yolcular İçin Tavsiyeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) halihazırda insanlarda da vakaların
görüldüğü ülkelerde dahil olmak üzere kümes hayvanlarında Kuş Gribi
görülen ülkelere herhangi bir seyahat kısıtlaması önermemektedir.
H5N1 virüsü ile ölümlü insan vakalarının görüldüğü ülkeler Vietnam
ve Tayland dır. Bu vakalar direk olarak enfekte kuşlarla temas
etmişlerdir. Şu ana kadar DSÖ hastalığın insandan insana yayıldığına
dair bir bilgiye sahip değildir.

a. Kuş Gribi Vakalarının Görüldüğü Bölgelere Gitmeden Önce

(ı) Temel ilk yardım ve tıbbi ilaçları içeren bir sağlık kiti
hazırlanmalı. İçerisinde termometre ve el hijyeninin sağlanması için
alkol bazlı el temizleyicileri mutlaka bulundurulmalı,

(ıı) Grip hastalığı (influenza) konusunda bilgi edinilmeli,

(ııı) Tüm aşılar tam olarak yapılmalı, (Yurt dışı
seyahatlerinden önce yapılması gerekli aşılar, koruyucu ilaçlar,
seyahat riskleri ve uyarılar hakkında; GATA K.lığı tarafından aylık
olarak yayımlanan "TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni" kitapçığından,
Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinden (www.hssgm.gov.tr), Hastalık
Kontrol Merkezinin web sitesinden
(www.cdc.gov/travel/yellowbook/pdf) ihtiyaç duyulan bilgilere
ulaşılabilmektedir.)

(ıv) Seyahate çıkmadan 4-6 hafta önce seyahat hizmeti veren
bir merkezdeki hekimle görüşüp gerekli bilgi ve ilaçlar öğrenilmeli,

(v) Sağlık sigortası yaptırılmalı, gerekiyorsa ek poliçe
düzenlenmeli,

(vı) Gidilecek ülkedeki sağlık kuruluşlarının isim ve
adresleri seyahatten önce tespit edilmelidir.

b. Kuş Gribi Vakalarının Görüldüğü Bölgelerde Bulunurken

(ı) Canlı hayvan pazarları ve kümes hayvanları çiftliklerinde
bulunulmamalı,

(ıı) El hijyenine dikkat edilmeli, eller sık olarak su ve
sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı el temizleyicileri kullanılmalı,

ııı) Influenza virüsleri ısı ile tahrip olurlar. Virüs 60
derecede 30 dakikada ölür. Önlem olarak, tüketiciler kümes
hayvanlarını ve yumurtalarını tüketirken tam olarak pişirildiğine
emin olmalıdırlar. Bu nedenle yenilecek gıdaların iyi pişirilip
pişirilmediğine dikkat edilmeli,

(ıv) Eğer solunum şikayetleri veya herhangi bir rahatsızlık
belirtileri varsa acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

c. Kuş Gribi Vakalarının Görüldüğü Bölgelerden Dönüşte:

(ı) Sağlık durumu 10 gün süreyle izlenilmeli,

(ıı) Ateş ve solunum şikayetleri ile seyreden bir hastalığın
mevcudiyetinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı,

(ııı) Yakın zaman içerisinde Kuş Gribi görülen bir bölgede
seyahat edildiği mutlaka hekime bildirilmelidir.

d. Sağlık Personelinin Kontrol Tedbirleri

(ı) Sağlık personeli bildirilen bölgelerden gelen yolcu ve
beraberindeki eşya ve yüklerini kontrol ederken şu önlemleri
almalıdır.

(ıı) Yüksek ateş ve solunum güçlüğü olan yolcuları dikkatle
incelemeli, şüpheli gördükleri vakaları kimseyle temas ettirmeden,
vakanın tolere edebileceği şekilde maske taktırarak ambulansla
sevkini sağlamalıdır.

(ııı) Vaka yola çıkmadan gönderileceği hastane
bilgilendirilmelidir.

Kişilerin eşya ve yüklerinin muayenesi sırasında sağlık
personeli direk temastan kaçınmalı, mutlaka eldiven ve maske
giymeli, muayeneden sonra eller kesinlikle sabun ve suyla
yıkanmalıdır.

TAVUK VEBASI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILAN UYGULAMALAR

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 07 Ekim 2005 tarihinde
Balıkesir Manyas İlçesi Kızıksa Beldesinde kuş gribi vakası tespit
edildiği açıklanmıştır. 08 Ekim tarihinde 3 hafta sürecek karantina
uygulaması başlatılmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek için tüm
kanatlılar itlaf edilecektir. Bu süre içersinde tüm evcil hayvanlar
kapalı alanda tutulacak, bölgeye hayvan ve yem giriş çıkışları
kontrol altında tutulacaktır.

Ayrıca, hayvanlarda söz konusu hastalığa karşı mücadele ve
alınacak önlemlere ilişkin hususlar, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak Tarım ve
Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tavuk Vebası Hastalığına (Avian
Influenza) Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi ile
düzenlenmiştir. Söz konusu Talimatnamede, hastalıkla ilgili
bilgilerden teşhis yöntemlerine, numune gönderme şekillerinden
korunma ve kontrol önlemlerine kadar bütün bilgiler geniş bir
şekilde yer almıştır.

Bunların yanı sıra Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce
hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edenlere gerekli uyarılar
yapılmakta ve bu ülkelerden dönen kişilerin ülkemize girişlerinde
avian influenza yönünden muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır.


KAYNAKLAR

1. www.who.int/csr/disease/avian_influenza/avian_faqs/en/

2. www.who.int/foodsafety/micro/avian/en/

3. www.cdc.gov/flu

4. www.saglik.gov.tr

5. www.hssgm.gov.tr
g_unit90
Yararlı bilgiler eline sağlık
loserk
rica ederim ne demek...artik kuslari iyilestirebilcez heralde.... Laughing Laughing Laughing
onur
şu kuşlarında işi zor
4patlar
eyvahhal kardeş bu uzun bilgiler için eline sağlık
bil-int
Çok sağol en çok benim işime yaradı herhalde bunula ilgili bir ödev yapıyodum...
b17
Arkadaşlar geçen gün biz dersanedeyiz.Teneffüste dışarı çıktık Rap yapmaya yerde can çekişen bir güvercin vardı.Birşey yapamadık da sonra aklımızda kaldı.Sonraki teneffüs almaya gittik.Ölmüş.Fakat beni en çok üzen şey gözünün açık gitmesiydi.Allah rahmet eylesin.
cavbela
allah rahmet eylesin modern çagın modern şehirleri bu dunyanın diger ortakları olan canlılara yaşama şansı bırakmıyo hergün çevremde ölmüş bir sürü canlıyla karşılaşıyorum içim parçalanıyor.. ....
posof
bilgiler için sagol kiş geliyor insallah yine benzer olayları yaşamayız.
Related topics
Frihost nedir ? Size neler sunar ?
[OFFICIAL]What song are you listening to right now ?
Bedava Domain
NBA
Muziek - Welke stijl? Waarom?
cep telefonunun zararlari hakkinda,mutlaka okuyun
Server 2 doet het weer
orkut davetiyesine ihtiyaci olan arkadaslar
kim çağırdı?
Galatasaray Grubu
Neden frihost?
Turkiye Lubnana asker gondermeli mi?
Ermeni yalanlariyla savasan pakistanli em.general
papaz uzman cavus
Reply to topic    Frihost Forum Index -> Language Forums -> Turkish

FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.