FRIHOST • FORUMS • SEARCH • FAQ • TOS • BLOGS • COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!


İnternetin ölüm tarihi: 22 Ağustos 2011

xCaNx
Quote:
Geçtiğimiz günlerde basının gündemine gelen "yasaklı kelimeler listesi" büyük tepki almıştı. Ancak bu yasaklı kelimeler listesinin buzdağının görünen kısmı olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Dayanağı nedir?

5809 sayılı Kanunun 4’üncü 6’ncı ve 50’inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi hükümleri kapsamında, BTK tarafından hazırlanan “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” 22 Şubat 2011 tarihinde 2011/DK-10/91 no’lu karar ile onaylanarak, “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 22 Ağustos 2011’de yürürlüğe girmesine karar verildi.

22 Ağustos'ta devreye girecek sistemde internete devlet daha doğrusu "BTK" tarafından belirlenen 4 filtre tipinden birini seçerek girebileceğiz. Filtreyi aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak. Ayrıca internet servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını engellemekle sorumlu tutuluyor, aksi halde onlara da ağır para cezaları öngörülüyor.

"Ben giriyorum, siz de girin"den "Ben de giremiyorum artık"a...

Düzenlemeye göre 4 tip filtre yer alacak. Aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket. Her internet abonesi bunlardan birini seçmek zorunda kalacak. Bu filtre tipini internet kafelerde uygulanan "Websense" filtresine benzetebiliriz. Yani sadece internet kafenin belirleyebildiği sitelere girebileceksiniz. Bu tür filtre sistemleriyle içeriğinde sorun olmasa bile birçok sitenin filtreye takıldığı kullanıcılar tarafından biliniyor.

Git gide uçsuz bucaksız bir dünya olma yolunda ilerleyen interneti "güvenli internet" sloganının arkasına sığınarak "terbiye edilmiş internet"e dönüştürecek bu uygulamanın dünyada sınırlı sayıda örneği var. Bu örneklerde Çin, Küba, İran gibi internetin sıkı bir sansür altında tutulduğu ülkelerle sınırlı.

Bu uygulamayla ilgili olarak Yeni Medya Düzeni için bir makale yazan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Mutlu Binark, 22 Ağustos'ta uygulamaya girecek bu esaslara karşı durulması gerektiğini belirtmişti.

Binark bu görüşüne destek olarak bu sistemin internet kullanıcılarını sınıflandırdığını ve bu esaslarla "internetteki zararlı içerikten korunma" adı altında internetin sınırlandırıldığını ifade etti.

Bu tür filtreler şu anda da var

Bu tür filtre sistemleri işletim sistemleri, internet servis sağlayıcılar ya da internetten bulunabilecek programlar sayesinde isteyen kullanıcılar tarafından zaten istenildiği zaman kullanılabiliyor. Yani zaten kullanıcı böyle bir opsiyona sahip. Ancak BTK'nın uygulamasıyla bu durum bir opsiyon olmaktan çıkıp zorunluluk haline geliyor.

Binark, "Bu usul ve esasların arkasındaki zihin örüntüsünün kendi yurttaşını birey olarak görmediğini, onun adına eylemeye muktedir olarak sadece kendini ve kendinin mutlak otoritesini ve bu mutlak otoritenin doğruluğunu gördüğünü belirtmek gerekir. Bu anlamda burada herşeyi bilen muktedir özne BTK ve muteber vatandaşlar da İnternet erişim özgürlükleri ile İnternet ortamında seçme haklarının “onların iyilikleri adına” ellerinden alınmasına rıza gösterenlerden oluşmakta. Devlet eliyle, filtreleme uygulamasının topyekünleştirilmesine ve zorunlu kılınmasına yol açacak bu uygulamanın benzer örnekleri ancak Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, İran, Tayland gibi yurttaşlarının siberuzama erişimini sınırlandıran ve engelleyen ülkelerden verilebilir" diyerek uygulamanın zararlarına dikkat çekti.

TWITTER'DA 22 AĞUSTOS DEPREMİ... SERDAR KUZULOĞLU İNTERNETİN ÖLÜM TARİHİ İÇİN NE DİYOR? TIKLAYIN

Binark, "Bu internet filtresi uygulamasıyla, birey korumacı ve kollamacı bu muhafazakar ideoloji tarafından pasifize edilmekte, zihni “tek doğru, tek renk, tek söylem” çağrısına uymaya, sağduyuya davet edilmektedir. Bu nedenle, Ağustos 2011’den itibaren İnternet ortamına erişimde aklını kullanmaya muktedir bireyin akıl ve irade özgürlüğünü elinden alan bu usul ve esaslara karşı durmak, yürürlüğe girmesine itiraz etmek gereklidir" diye de yazdı.

Türkiye'de internet nereye gidiyor?

BM desteğiyle Freedom House tarafından Nisan 2011 de yayınlanan İnternette Özgürlük Raporu’na göre, Türkiye’nin “kötü puan’ını 42'den 45'e yükselterek” internete erişim özgürlükleri konusunda geriye doğru gitmeyi sürdürüyor.

Bu uygulamayla BTK, kimin hangi siteye girebileceğine, hangi blogu okuyabileceğine, hangi tartışma grubuna katılabileceğine kendi kendine karar vermiş olacak. İstediği herhangi bir siteyi, sayfayı kara listeye alarak sizin ulaşmanızı engelleyebilecek. Böyle Türkiye'nin İnternette Özgürlük Raporu'nda kendini İran ve Çin'in arasında bulması sandığınız kadar uzak bir gelişme değil.

Standart paket sansürsüz değil mi?

En özgür gibi görünen Standart paket de bir filtre paketi ve BTK tarafından belirlenen erişim engellerine ve kara listelere tabi. Yani YouTube kapalıyken önceden DNS ile girebiliyordu. Ancak bu paket altında erişimi engellenmiş YouTube'a girmek mümkün olmayacak.

Dava açıldı

IPS İletişim Vakfı-Bianet, 13 Nisan 2011 tarihinde “yürütmenin durdurulması” talebiyle, söz konusu usul ve esaslara karşı Danıştay’a iptal davası açtı. Vakıf, Danıştay’a yaptığı başvuruda BTK’nın aldığı yeni kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz şekilde kısıtladığını belirtti. Vakıf adına başvuruda bulunan avukat Ayşe Altıparmak, BTK’nın keyfi bir şekilde yasaklı siteler listesi hazırlayabileceğini, çocukları zararlı içerikten korumak için ebeveynlerin yerine devlet eliyle karar verilmesinin doğru bir uygulama olmadığını belirterek, “Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Komisyonu çocuklar gibi zarar görmesi mümkün grupları korumak için yasal önlemler almaktansa özdenetim yollarına gidilmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, üye ülkeler ev ve okul bilgisayarları ile internet kafelerde filtre programlarının kullanılmasını teşvik etmeli ama devlet düzeyinde filtreleme girişimlerinden her ihtimalde kaçınmalıdır” açıklamasında bulunmuştu.

BTK'dan ses yok

Twitter'da ve internette kıyametler koparken filtrelerin mucidi BTK'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
CaYLaKs
xCaNx wrote:
Geçtiğimiz günlerde basının gündemine gelen "yasaklı kelimeler listesi" büyük tepki almıştı. Ancak bu yasaklı kelimeler listesinin buzdağının görünen kısmı olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Dayanağı nedir?

5809 sayılı Kanunun 4�üncü 6�ncı ve 50�inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği�nin 10�uncu maddesi hükümleri kapsamında, BTK tarafından hazırlanan �İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı� 22 Şubat 2011 tarihinde 2011/DK-10/91 no�lu karar ile onaylanarak, �İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar�ın 22 Ağustos 2011�de yürürlüğe girmesine karar verildi.

22 Ağustos'ta devreye girecek sistemde internete devlet daha doğrusu "BTK" tarafından belirlenen 4 filtre tipinden birini seçerek girebileceğiz. Filtreyi aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak. Ayrıca internet servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını engellemekle sorumlu tutuluyor, aksi halde onlara da ağır para cezaları öngörülüyor.

"Ben giriyorum, siz de girin"den "Ben de giremiyorum artık"a...

Düzenlemeye göre 4 tip filtre yer alacak. Aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket. Her internet abonesi bunlardan birini seçmek zorunda kalacak. Bu filtre tipini internet kafelerde uygulanan "Websense" filtresine benzetebiliriz. Yani sadece internet kafenin belirleyebildiği sitelere girebileceksiniz. Bu tür filtre sistemleriyle içeriğinde sorun olmasa bile birçok sitenin filtreye takıldığı kullanıcılar tarafından biliniyor.

Git gide uçsuz bucaksız bir dünya olma yolunda ilerleyen interneti "güvenli internet" sloganının arkasına sığınarak "terbiye edilmiş internet"e dönüştürecek bu uygulamanın dünyada sınırlı sayıda örneği var. Bu örneklerde Çin, Küba, İran gibi internetin sıkı bir sansür altında tutulduğu ülkelerle sınırlı.

Bu uygulamayla ilgili olarak Yeni Medya Düzeni için bir makale yazan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Mutlu Binark, 22 Ağustos'ta uygulamaya girecek bu esaslara karşı durulması gerektiğini belirtmişti.

Binark bu görüşüne destek olarak bu sistemin internet kullanıcılarını sınıflandırdığını ve bu esaslarla "internetteki zararlı içerikten korunma" adı altında internetin sınırlandırıldığını ifade etti.

Bu tür filtreler şu anda da var

Bu tür filtre sistemleri işletim sistemleri, internet servis sağlayıcılar ya da internetten bulunabilecek programlar sayesinde isteyen kullanıcılar tarafından zaten istenildiği zaman kullanılabiliyor. Yani zaten kullanıcı böyle bir opsiyona sahip. Ancak BTK'nın uygulamasıyla bu durum bir opsiyon olmaktan çıkıp zorunluluk haline geliyor.

Binark, "Bu usul ve esasların arkasındaki zihin örüntüsünün kendi yurttaşını birey olarak görmediğini, onun adına eylemeye muktedir olarak sadece kendini ve kendinin mutlak otoritesini ve bu mutlak otoritenin doğruluğunu gördüğünü belirtmek gerekir. Bu anlamda burada herşeyi bilen muktedir özne BTK ve muteber vatandaşlar da İnternet erişim özgürlükleri ile İnternet ortamında seçme haklarının �onların iyilikleri adına� ellerinden alınmasına rıza gösterenlerden oluşmakta. Devlet eliyle, filtreleme uygulamasının topyekünleştirilmesine ve zorunlu kılınmasına yol açacak bu uygulamanın benzer örnekleri ancak Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, İran, Tayland gibi yurttaşlarının siberuzama erişimini sınırlandıran ve engelleyen ülkelerden verilebilir" diyerek uygulamanın zararlarına dikkat çekti.

TWITTER'DA 22 AĞUSTOS DEPREMİ... SERDAR KUZULOĞLU İNTERNETİN ÖLÜM TARİHİ İÇİN NE DİYOR? TIKLAYIN

Binark, "Bu internet filtresi uygulamasıyla, birey korumacı ve kollamacı bu muhafazakar ideoloji tarafından pasifize edilmekte, zihni �tek doğru, tek renk, tek söylem� çağrısına uymaya, sağduyuya davet edilmektedir. Bu nedenle, Ağustos 2011�den itibaren İnternet ortamına erişimde aklını kullanmaya muktedir bireyin akıl ve irade özgürlüğünü elinden alan bu usul ve esaslara karşı durmak, yürürlüğe girmesine itiraz etmek gereklidir" diye de yazdı.

Türkiye'de internet nereye gidiyor?

BM desteğiyle Freedom House tarafından Nisan 2011 de yayınlanan İnternette Özgürlük Raporu�na göre, Türkiye�nin �kötü puan�ını 42'den 45'e yükselterek� internete erişim özgürlükleri konusunda geriye doğru gitmeyi sürdürüyor.

Bu uygulamayla BTK, kimin hangi siteye girebileceğine, hangi blogu okuyabileceğine, hangi tartışma grubuna katılabileceğine kendi kendine karar vermiş olacak. İstediği herhangi bir siteyi, sayfayı kara listeye alarak sizin ulaşmanızı engelleyebilecek. Böyle Türkiye'nin İnternette Özgürlük Raporu'nda kendini İran ve Çin'in arasında bulması sandığınız kadar uzak bir gelişme değil.

Standart paket sansürsüz değil mi?

En özgür gibi görünen Standart paket de bir filtre paketi ve BTK tarafından belirlenen erişim engellerine ve kara listelere tabi. Yani YouTube kapalıyken önceden DNS ile girebiliyordu. Ancak bu paket altında erişimi engellenmiş YouTube'a girmek mümkün olmayacak.

Dava açıldı

IPS İletişim Vakfı-Bianet, 13 Nisan 2011 tarihinde �yürütmenin durdurulması� talebiyle, söz konusu usul ve esaslara karşı Danıştay�a iptal davası açtı. Vakıf, Danıştay�a yaptığı başvuruda BTK�nın aldığı yeni kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz şekilde kısıtladığını belirtti. Vakıf adına başvuruda bulunan avukat Ayşe Altıparmak, BTK�nın keyfi bir şekilde yasaklı siteler listesi hazırlayabileceğini, çocukları zararlı içerikten korumak için ebeveynlerin yerine devlet eliyle karar verilmesinin doğru bir uygulama olmadığını belirterek, �Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye�nin de üyesi olduğu Avrupa Komisyonu çocuklar gibi zarar görmesi mümkün grupları korumak için yasal önlemler almaktansa özdenetim yollarına gidilmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, üye ülkeler ev ve okul bilgisayarları ile internet kafelerde filtre programlarının kullanılmasını teşvik etmeli ama devlet düzeyinde filtreleme girişimlerinden her ihtimalde kaçınmalıdır� açıklamasında bulunmuştu.

BTK'dan ses yok

Twitter'da ve internette kıyametler koparken filtrelerin mucidi BTK'dan herhangi bir açıklama gelmedi.


Adamlar Filtreyi kesin koyacaklar o yüzden ses çıkarmıyorlar Tayyip'in Taktik "kim ne derse desin benim dediğim olacak uLeyn "Very Happy
xCaNx
CaYLaKs wrote:
xCaNx wrote:
Geçtiğimiz günlerde basının gündemine gelen "yasaklı kelimeler listesi" büyük tepki almıştı. Ancak bu yasaklı kelimeler listesinin buzdağının görünen kısmı olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Dayanağı nedir?

5809 sayılı Kanunun 4�üncü 6�ncı ve 50�inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği�nin 10�uncu maddesi hükümleri kapsamında, BTK tarafından hazırlanan �İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı� 22 Şubat 2011 tarihinde 2011/DK-10/91 no�lu karar ile onaylanarak, �İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar�ın 22 Ağustos 2011�de yürürlüğe girmesine karar verildi.

22 Ağustos'ta devreye girecek sistemde internete devlet daha doğrusu "BTK" tarafından belirlenen 4 filtre tipinden birini seçerek girebileceğiz. Filtreyi aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak. Ayrıca internet servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını engellemekle sorumlu tutuluyor, aksi halde onlara da ağır para cezaları öngörülüyor.

"Ben giriyorum, siz de girin"den "Ben de giremiyorum artık"a...

Düzenlemeye göre 4 tip filtre yer alacak. Aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket. Her internet abonesi bunlardan birini seçmek zorunda kalacak. Bu filtre tipini internet kafelerde uygulanan "Websense" filtresine benzetebiliriz. Yani sadece internet kafenin belirleyebildiği sitelere girebileceksiniz. Bu tür filtre sistemleriyle içeriğinde sorun olmasa bile birçok sitenin filtreye takıldığı kullanıcılar tarafından biliniyor.

Git gide uçsuz bucaksız bir dünya olma yolunda ilerleyen interneti "güvenli internet" sloganının arkasına sığınarak "terbiye edilmiş internet"e dönüştürecek bu uygulamanın dünyada sınırlı sayıda örneği var. Bu örneklerde Çin, Küba, İran gibi internetin sıkı bir sansür altında tutulduğu ülkelerle sınırlı.

Bu uygulamayla ilgili olarak Yeni Medya Düzeni için bir makale yazan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Mutlu Binark, 22 Ağustos'ta uygulamaya girecek bu esaslara karşı durulması gerektiğini belirtmişti.

Binark bu görüşüne destek olarak bu sistemin internet kullanıcılarını sınıflandırdığını ve bu esaslarla "internetteki zararlı içerikten korunma" adı altında internetin sınırlandırıldığını ifade etti.

Bu tür filtreler şu anda da var

Bu tür filtre sistemleri işletim sistemleri, internet servis sağlayıcılar ya da internetten bulunabilecek programlar sayesinde isteyen kullanıcılar tarafından zaten istenildiği zaman kullanılabiliyor. Yani zaten kullanıcı böyle bir opsiyona sahip. Ancak BTK'nın uygulamasıyla bu durum bir opsiyon olmaktan çıkıp zorunluluk haline geliyor.

Binark, "Bu usul ve esasların arkasındaki zihin örüntüsünün kendi yurttaşını birey olarak görmediğini, onun adına eylemeye muktedir olarak sadece kendini ve kendinin mutlak otoritesini ve bu mutlak otoritenin doğruluğunu gördüğünü belirtmek gerekir. Bu anlamda burada herşeyi bilen muktedir özne BTK ve muteber vatandaşlar da İnternet erişim özgürlükleri ile İnternet ortamında seçme haklarının �onların iyilikleri adına� ellerinden alınmasına rıza gösterenlerden oluşmakta. Devlet eliyle, filtreleme uygulamasının topyekünleştirilmesine ve zorunlu kılınmasına yol açacak bu uygulamanın benzer örnekleri ancak Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, İran, Tayland gibi yurttaşlarının siberuzama erişimini sınırlandıran ve engelleyen ülkelerden verilebilir" diyerek uygulamanın zararlarına dikkat çekti.

TWITTER'DA 22 AĞUSTOS DEPREMİ... SERDAR KUZULOĞLU İNTERNETİN ÖLÜM TARİHİ İÇİN NE DİYOR? TIKLAYIN

Binark, "Bu internet filtresi uygulamasıyla, birey korumacı ve kollamacı bu muhafazakar ideoloji tarafından pasifize edilmekte, zihni �tek doğru, tek renk, tek söylem� çağrısına uymaya, sağduyuya davet edilmektedir. Bu nedenle, Ağustos 2011�den itibaren İnternet ortamına erişimde aklını kullanmaya muktedir bireyin akıl ve irade özgürlüğünü elinden alan bu usul ve esaslara karşı durmak, yürürlüğe girmesine itiraz etmek gereklidir" diye de yazdı.

Türkiye'de internet nereye gidiyor?

BM desteğiyle Freedom House tarafından Nisan 2011 de yayınlanan İnternette Özgürlük Raporu�na göre, Türkiye�nin �kötü puan�ını 42'den 45'e yükselterek� internete erişim özgürlükleri konusunda geriye doğru gitmeyi sürdürüyor.

Bu uygulamayla BTK, kimin hangi siteye girebileceğine, hangi blogu okuyabileceğine, hangi tartışma grubuna katılabileceğine kendi kendine karar vermiş olacak. İstediği herhangi bir siteyi, sayfayı kara listeye alarak sizin ulaşmanızı engelleyebilecek. Böyle Türkiye'nin İnternette Özgürlük Raporu'nda kendini İran ve Çin'in arasında bulması sandığınız kadar uzak bir gelişme değil.

Standart paket sansürsüz değil mi?

En özgür gibi görünen Standart paket de bir filtre paketi ve BTK tarafından belirlenen erişim engellerine ve kara listelere tabi. Yani YouTube kapalıyken önceden DNS ile girebiliyordu. Ancak bu paket altında erişimi engellenmiş YouTube'a girmek mümkün olmayacak.

Dava açıldı

IPS İletişim Vakfı-Bianet, 13 Nisan 2011 tarihinde �yürütmenin durdurulması� talebiyle, söz konusu usul ve esaslara karşı Danıştay�a iptal davası açtı. Vakıf, Danıştay�a yaptığı başvuruda BTK�nın aldığı yeni kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz şekilde kısıtladığını belirtti. Vakıf adına başvuruda bulunan avukat Ayşe Altıparmak, BTK�nın keyfi bir şekilde yasaklı siteler listesi hazırlayabileceğini, çocukları zararlı içerikten korumak için ebeveynlerin yerine devlet eliyle karar verilmesinin doğru bir uygulama olmadığını belirterek, �Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye�nin de üyesi olduğu Avrupa Komisyonu çocuklar gibi zarar görmesi mümkün grupları korumak için yasal önlemler almaktansa özdenetim yollarına gidilmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, üye ülkeler ev ve okul bilgisayarları ile internet kafelerde filtre programlarının kullanılmasını teşvik etmeli ama devlet düzeyinde filtreleme girişimlerinden her ihtimalde kaçınmalıdır� açıklamasında bulunmuştu.

BTK'dan ses yok

Twitter'da ve internette kıyametler koparken filtrelerin mucidi BTK'dan herhangi bir açıklama gelmedi.


Adamlar Filtreyi kesin koyacaklar o yüzden ses çıkarmıyorlar Tayyip'in Taktik "kim ne derse desin benim dediğim olacak uLeyn "Very Happy


Aynen.Katılıyorum Smile
BURAK_X
şu kuralları okuyun be abi
afyurtsev
Lan forumun içine etti sizin gibi çömler bee.. Bi mod yok mu ya. Ben de mevlananın mesnevisini internetten bulup buraya yapıştıracam!
darkeagle
afyurtsev wrote:
Lan forumun içine etti sizin gibi çömler bee.. Bi mod yok mu ya. Ben de mevlananın mesnevisini internetten bulup buraya yapıştıracam!


Mod olmasını bırak takan dahi yok...
http://www.frihost.com/forums/vt-122065.html
codermage
Türkiye'de büyük çaplı bir sansür operasyonuna ihtiyaç var. Çoluk çocuğun po rn o sitelerde gezinmesi, henüz kendinden haberi olmayan kız çocuklarının acayip arkadaş sitelerinde yetişkinlere yem olması vs.. derken internetin kültürümüz üzerinde feci derecede olumsuz etkiler oluşturduğuna şahit oluyoruz. Alınacak önlemler sadece aslımızı muhafaza ve 18 yaş altındakileri korumaya yöneliktir. Tabi ki kimseyi savunmuyorum ama durum böyle. Her evde olduğu gibi ülkede de bazı kurallar ve engeller olacaktır. Her önleme de kalkıp "Çinleşiyoruz, hobaa İran mı oluyoruz?!" gibi abuk subuk muhalefette bulunmamak lazım. Sonuçta korunmak istenen şey kültürümüz ve geleceğimiz..
darkeagle
codermage wrote:
Türkiye'de büyük çaplı bir sansür operasyonuna ihtiyaç var. Çoluk çocuğun po rn o sitelerde gezinmesi, henüz kendinden haberi olmayan kız çocuklarının acayip arkadaş sitelerinde yetişkinlere yem olması vs.. derken internetin kültürümüz üzerinde feci derecede olumsuz etkiler oluşturduğuna şahit oluyoruz. Alınacak önlemler sadece aslımızı muhafaza ve 18 yaş altındakileri korumaya yöneliktir. Tabi ki kimseyi savunmuyorum ama durum böyle. Her evde olduğu gibi ülkede de bazı kurallar ve engeller olacaktır. Her önleme de kalkıp "Çinleşiyoruz, hobaa İran mı oluyoruz?!" gibi abuk subuk muhalefette bulunmamak lazım. Sonuçta korunmak istenen şey kültürümüz ve geleceğimiz..


Çocukları bu tür tehlikelerden korumak ailelerin sorumluluğundadır ve bunun için mevcut filtre programları bulunmakta. Devlet hangi bahane ile olursa olsun herhangi bir kısıtlama getirmemeli. Ama zaten burada amaç çocuklar değil, işine gelmeyen herşey engellenecek. Eğer ki amaç sağlıklı nesil olsa idi sadece çocuklu aileleri yönlendirme veya zorunlu tutma devlet için zor birşey olmazdı...
CaYLaKs
darkeagle wrote:
codermage wrote:
Türkiye'de büyük çaplı bir sansür operasyonuna ihtiyaç var. Çoluk çocuğun po rn o sitelerde gezinmesi, henüz kendinden haberi olmayan kız çocuklarının acayip arkadaş sitelerinde yetişkinlere yem olması vs.. derken internetin kültürümüz üzerinde feci derecede olumsuz etkiler oluşturduğuna şahit oluyoruz. Alınacak önlemler sadece aslımızı muhafaza ve 18 yaş altındakileri korumaya yöneliktir. Tabi ki kimseyi savunmuyorum ama durum böyle. Her evde olduğu gibi ülkede de bazı kurallar ve engeller olacaktır. Her önleme de kalkıp "Çinleşiyoruz, hobaa İran mı oluyoruz?!" gibi abuk subuk muhalefette bulunmamak lazım. Sonuçta korunmak istenen şey kültürümüz ve geleceğimiz..


Çocukları bu tür tehlikelerden korumak ailelerin sorumluluğundadır ve bunun için mevcut filtre programları bulunmakta. Devlet hangi bahane ile olursa olsun herhangi bir kısıtlama getirmemeli. Ama zaten burada amaç çocuklar değil, işine gelmeyen herşey engellenecek. Eğer ki amaç sağlıklı nesil olsa idi sadece çocuklu aileleri yönlendirme veya zorunlu tutma devlet için zor birşey olmazdı...


Aynen Katılıyorum Tayyip Bey'in farklı projeleri var işine geLmeyenleri sansürlicek direk internetide kontrolu altına aLacak medyayı alamıyor ama birtür bahanelerle istedigini istedigi sekilde yapmaya çalışıyor.
sefilim
bizim internet zaten ölü Very Happy
CaYLaKs
sefilim wrote:
bizim internet zaten ölü Very Happy
İnternet Alemine TRKCLL de girdi sanki superonLine iLe hızlanacak gibi ama nereye baglancezki Very HappyVery Happy
sefilim
CaYLaKs wrote:
sefilim wrote:
bizim internet zaten ölü Very Happy
İnternet Alemine TRKCLL de girdi sanki superonLine iLe hızlanacak gibi ama nereye baglancezki Very HappyVery Happy


bizimkiler hıza da filtre koyarlar merak etme Laughing
CaYLaKs
sefilim wrote:


bizimkiler hıza da filtre koyarlar merak etme Laughing

Laughing
darkeagle
sefilim wrote:
CaYLaKs wrote:
sefilim wrote:
bizim internet zaten ölü Very Happy
İnternet Alemine TRKCLL de girdi sanki superonLine iLe hızlanacak gibi ama nereye baglancezki Very HappyVery Happy


bizimkiler hıza da filtre koyarlar merak etme Laughing


Zaten Adil Kullanım Limiti diye bir sınırlama mevcut birçok tarifede...
aligultekin34
Hayırlısı diyelim ne diyelim artık Smile))
lepis
Yasakla hiç bir yere varılamaz...
Related topics
22 Lines to Make You Smile
Book Recommendations
Kus gribi hakkinda aciklama
WRESTLEMANIA 22
Atatürk'ümüz için DEV Arşiv
Miraç Kandili
Tarihteki esrarengiz olaylar...
Fenerbahçe SK'nın yeni transferi Güiza Kimdir?
Hamburg
30 dolara Windows 7 ! Ama...
windows 7 yi flash dikten kurmak
Tek Fiber Kablodan 1 Saniyede 100 Terabit’lik Veri Taşındı
17 Ağustos 99/2011
Nokia’dan 1 Milyon Euro’luk Yarışma
Reply to topic    Frihost Forum Index -> Language Forums -> Turkish

FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.