FRIHOST • FORUMS • SEARCH • FAQ • TOS • BLOGS • COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!


c++ ile programlamaya devam....

xfactory9025
putchar()
Ekrana tek bir karakter yazar.
Kullanım ch=‘c’; putchar(ch); gibidir.
puts( )
Belirtilen alfasayısal bilgiyi ekrana yazar ve bir alt satıra geçer.
Kullanım : puts(“MERHABA”); puts(isim); isim değişkeninin içeriğini ekrana yazar.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{ char ch;//tek karakter tanımlaması
char isim[10];//10 harften oluşan bir değişken tanımladık.
ch=‘G’; putchar(ch);//Ekrana G harfini yazdı.
puts(“Merhaba ”); //ekrana Merhaba yazısını puts fonksiyonu ile yazdırdık.
strcpy(isim,”Hasan”);
puts(isim);//isim değişkeninin içeriğini ekrana yazdırdık.
getch();
}


Bilgi Giriş Komutları
Scanf () fonksiyonu
Kullanıcının yazmış olduğu sayısal ve alfa sayısal bilgileri okumak için kullanılır.
Genel Kullanımı scanf(“format tanımlayıcı”,&Degiskenadi);
örnek int sayi; scanf(“%d”,&sayi); double dsayi; scanf(“%f”,&dsayi);
char ch; scanf(“%c”,ch); char isim[10]; scanf(“%s”,isim);
scanf fonksiyonu genellikle sayilar için kullanılır. Karakter yada karakter grubu için kullanılacaksa & işareti değişkenin başına konulmaz.
int sayi,sayi1; scanf(“%d %d”,&sayi,&sayi1);
Yukarıdaki örnekte aralarında bir boşluk bırakılarak iki tamsayı bilgi girişi yapıldı.
örnek
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{int sayi; printf(“Bir sayı yazınız=”);scanf(“%d”,&sayi);
printf(“Yazdiğiniz sayının karesi=%d”,sayi*sayi);
getch();
}


Bilgi Giriş Komutları (Tek karakter için)
getchar( )
Klavyeden yazılan tek bir karakteri okumak için kullanılır. Karakteri yazıp enter ‘ a basmak gerekir. Örnek char ch; ch=getchar();
Kullanıcı karaktere basıp enter ‘ a basınca atama yapılır.
getche()
Klavyeden yazılan tek bir karakteri okumak için kullanılır. Karakteri yazıp enter ‘ a basmadan atama işlemi yapar.
Örnek char ch; ch=getche();
getch()
Kullanıcının yazmış olduğu tek karakteri okumak için kullanılır.Enter ‘ a basmadan atama işlemi yapar.Ekranda kullanıcının yazdığı karakter gözükmez.
char ch; ch=getch(); //şeklinde kulllanılır.Bilgi Giriş Komutları (Karakter grupları için(Stirng ifadeler))
gets()
alfa sayısal bilgileri okumak için kullanılır. Char isim[10]; gets(isim);
örnek
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{ char isim[15];
printf(“isminizi yazınız=”);gets(isim);//yazılan bilgiyi alır.
printf(“Nekadar güzel bir isim ”);puts(isim);
getch();
}
darkeagle
Kodları "Code" etiketinin içinde yazarsan bence daha güzel durur...
tufansaba
Bu kodları ve yanlarındaki açıklamaları sen yazmadıysan.. kodları ilk önce "code" tagları arasına daha sonrada "quote" tagı arasına alıp yazmalısın/düzenlemelisin. Smile
Related topics
Frihost nedir ? Size neler sunar ?
Gry przez siec
{{ReSiMLi}}Winamp tan radyo yayını
ASP'den PHP'ye Geçmek ???
Bir Türk Bayrağı Ne Kadar Hit Alır?
Kyoto Anlaşması
Microsoft vazgeçti hotmail ile yola devam
GUNCEL KONU : AKP YI KAPATMA DAVASI
Google"dan Microsoft"a Bir Çalım Daha
c++ ile programlamaya giriş
Artık Türkiye’de De Apple Var
Domain Haberleri
BIOS Tarihe Karışıyor
resim arama motoru
Reply to topic    Frihost Forum Index -> Language Forums -> Turkish

FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.