FRIHOST • FORUMS • SEARCH • FAQ • TOS • BLOGS • COMPETITIONS
You are invited to Log in or Register a free Frihost Account!


c++ ile programlamaya giriş

xfactory9025
/ * ….Açıklama kısımları….* /
#include <……………………..>
#define ………………………... Ön işlemci (Preprocessor)
# ………………………………. Komutları
…………………………………
………………………………… Genel değişken tip bildirileri
…………………………………
………………………………...
………………………………… Fonksiyon prototipleri ve
………………………………… fonksiyon tanımlamaları
main()
{
……………………………………
…………………………………... Ana program
……………………………………
}include den sonra mutlaka kütüphane eklemeliyiz peki bu kütüphane ne işe yarar?? kullanacagımız komutlar bu kütüphanelerin icindedir....
Kütüphaneler...

stdio.h
Standart giriş / çıkış fonksiyonları
conio.h
DOS destekli giriş / çıkış fonksiyonları
math.h
Matematiksel fonksiyonlar
stdlib.h
Dönüşüm, sıralama, arama vb. fonksiyonlar
graphics.h
Grafik fonksiyonları
dos.h
DOS fonksiyonları
ctype.h
Karakter dönüşüm ve sınıflandırma fonksiyonları
string.h
Alfasayısal ve bazı bellek yönetim fonksiyonlarıTam sayı Tipli Değişkenler
1. char : Char tipi, özellikle karakterlerin saklanması içindir.0-255 arası Sayılar için kullanılır.
2. int: -32768 ile 32767 arasındadır.Bellekte 2 Byte yer kaplar.Örneğin;2,345,-1465 …
Gerçel Sayı Tipli Değişkenler
1.float değişkenleri: 3.4E-38 ile 3.4E+38 arasındaki herhangi bir değere eşitlenebilirler.Bellekte 4 byte yer tutarlar.Hassasiyet 7-8 basamaktır.
2.double : Float tipi değişkenlerde kesinlik önemli ise bu tür tanımlama yapılır. 1.7E-308 ile 1.7E+308 aralığında bir değer alır. Bellekte 4 byte yer tutarlar.Hassasiyet 15-16 basamaktır.
Örnek: 3.76;125.5 veya bilimsel gösterim olarak 3.5*104 =3.5E+4
Alfa Sayısal Değişkenler
char : Karakter kullanımı için kullanılır. Tek bir karakter için kullanılır yada karakter dizileri için kullanılır.Değişkende tanımlanırken uyulacak kurallar

İlk karakteri rakam olamaz

Sadece harfler, rakamlar ve _ (underscore) karakterinin birleşiminden oluşabilir.

C diline ait saklı (reserved) sözcükler kullanılamaz.

En fazla 31 karakter olabilir.

Küçük - büyük harf ayırımı vardır. (a≠A)
DOĞRU YANLIŞ
sayi_1 1sayi
a,b,c i nt,do


Değişkenleri tanımlamak için aşağıdaki notasyon kullanılır. [Veri Tipi] [Değişken Adı]; Örneğin içinde sayı tutacak bir değişken şu şekilde tanımlanabilir int sayi; Benzer olarak aşağıdaki tanımlamalarda doğudur char c; int i; float f; double d; unsigned int ui;


Değer atama: char c; int sayi; c = 'c '; sayi = 100;
int i , j , k; i = j = k = 100; i,j,k'nındeğeri 100 oldu.


Format Tanımlayıcıları
C Programlama Dilinde Ekrana yazı veya sayıları yazdırmak için yada kullanıcının girmiş olduğu bilgileri okumak için bazı özel ifadeler kullanılır.Bunlara format tanımlayıcı denir.
%d--- Tamsayıları ekrana yazdırmak için veya kullanıcının yazdığı bilgileri okumak için kullanılır.
%f--- Ondalıklı sayıları ekrana yazdırmak veya kullanıcının yazdığı bilgileri okumak için kullanılır.
%c--- char tipinde tek bir karakter okumak veya yazmak için kullanılır.
%s--- char tipinde karakter gruplarını (string bilgileri) okumak ve yazmak için kullanılır.


Bilgi Çıkış Fonksiyonları

printf() fonksiyonu
Ekrana sayısal veya alfa sayısal bilgi yazdırmak için kullanılır.
printf(“ Merhaba Arkadaşlar”); int sayi=5; printf(“%d”,sayi);


//İlk Programımız
#include “stdio.h”
#include “conio.h”
main()
{
printf(“Yaşasın Artık Dersler Bilgisayarda….”);
printf(“Ama yinede ders zormuş.”);
getch();
}
bu programda ekranda yaşasın artık dersler bilgisayarda yasar ve ama yinede ders zormuş yazar...// Değişken tanımlama örneği
#include “stdio.h”
#include “conio.h”
main()
{ int tsayi;
float ondsayi;
char ch;
printf(“Hadi değişken tanımlaması yapalım….”);
tsayi=5;
ondsayi=2.5;
ch=‘a’;
printf(“tamsayı=%d – Ondalıklı sayı=%f – Karakter=%c”,tsayi,ondsayi,ch);
getch();
}


devamı gelecek arkadaşlar.....
Related topics
Gry przez siec
Kus gribi hakkinda aciklama
{{ReSiMLi}}Winamp tan radyo yayını
linux yardım
SMF ile Mambo/Joomla Entegre Edilmesi
Kyoto Anlaşması
ftp sorunu
Google"dan Microsoft"a Bir Çalım Daha
c++ ile programlamaya devam....
BIOS Tarihe Karışıyor
En Beğendiğimiz Programlama dilleri?
Chrome Yerelleşiyor!
Yeni Başlayanlar Için Oyun Yapımına Giriş , Gerekli Programl
Neden Bilgisayar Virüsü Yapılır?
Reply to topic    Frihost Forum Index -> Language Forums -> Turkish

FRIHOST HOME | FAQ | TOS | ABOUT US | CONTACT US | SITE MAP
© 2005-2011 Frihost, forums powered by phpBB.